Ablacija retine - mrežnjače

Ablacija Retine

Retina (mrežnjača) predstavlja unutrašnju neurosenzornu višeslojevitu sktrukturu osetljivu na svetlost. Svetlosnom stimulacijom u retini se pokreće lanac hemijskih procesa i stvaranja elekričnog impulsa koji prenosi vidne signale putem očnog živca u region mozga odgovornog za vid.

Retina se sastoji od više slojeva (10 slojeva), od neurosenzornog dela odgovornog za vidni proces i spoljašnjeg sloja koji se naziva retinalni pigmentni epitel (RPE). Ovaj sloj je veoma važan za metabolizam , kao i za pozicioniranje unutrašnjih slojeva odgovornih za vid (neurosenzorni deo).

Šta je ablacija retine (mrežnjače)?

Ablacija retine je patološki proces i predstavlja odvajanje neurosenzornog (unutrašnji deo) dela retine od retinalnog pigmentnog dela (RPE).

Postoji više tipova ablacije, koje se klasifikuju po mehanizmu nastanka. Tip ablacije nastao na prethodnim rupama u retini se naziva regmatogena ablacija, dok se ablacije nastale drugim mehanizmom nazivaju neregmatogene ablacije.

Faktori rizika za nastanak ablacije retine (mrežnjače)

Kratkovidost, prethodne operacije katarakte ili glaukoma, prethodne povrede oka, ablacija retine na drugom oku, ablacije retine kod roditelja i srodnika, upotreba kapi u lečenju glaukoma (Pilocarpin), urođene slabosti retinalnog tkiva, promene na očnom dnu u okviru dijabetes mellitus-a (šećerna bolest).

Koji su simptomi i kad se treba obavezno javiti oftalmologu?

  • Pojava munja i svetlaca koji se javljaju iz određenog pravca pri pokretu oka.
  • Pojava mreže, niti, zavese, duvanskog dima u vidnom polju oka.

Kako se leči?

Rupe u retini (mrežanjači) se mogu tretirati laser fotokoagulacijom (LFC) pre nastanka ablacije retine.

Ablacija retine (mrežnjače) se sanira samo hirurškom procedurom po nazivu vitrektomija.

Više o Ablaciji retine možete pogledati na sledećoj strani.