Ablacija retine - mrežnjače

Ablacija Retine

Ablacija retine je patološki proces i predstavlja odvajanje neurosenzornog (unutrašnji deo) dela retine od retinalnog pigmentnog dela (RPE).

Simptomi katarakte

Katarakta – uzroci, simptomi i lečenje

Katarakta nastaje usled zamućenja prirodnog sočiva, zbog čega slabi funkcija vida. Manifestuje se kao oblačnost u kristalnom sočivu i uočljiva je čak i golim okom. Može biti blaga ili ekstremna. U svakom slučaju ona značajno utiče na kvalitet života, a njene ekstremne pojave dovode do slepila i invaliditeta.

Lečenje glaukoma

Lečenje glaukoma

Šta je glaukom? Glaukom je bolest oka, čija karakteristika je progresivno oštećenje očnog živca i gubitak vida. Glaukom i očni pritisak su vrlo često povezani. Glaukom oka može nastati zbog lošeg pristupa sistemu odvoda tečnosti (glaukom zatvorenog ugla) ili zbog problema u sistemu odvoda tečnosti (glaukom otvorenog ugla).