Kratkovidost kod dece

Dioptrija kod dece

Opšte je poznato da prevremeno rođena deca često imaju problem sa razvojem vida (dioptrija kod dece). Prematurna retinopatija, oštećenja vidnih puteva i centara za vid u mozgu, zahvaljujući ranom skriningu, uglavnom budu prepoznati na vreme. Međutim, manje vizuelne poteškoće koje utiču na kvalitet vida i života deteta, ispoljavaju se tek u predškolskom ili školskom uzrastu, […]

Ablacija retine - mrežnjače

Ablacija Retine

Ablacija retine je patološki proces i predstavlja odvajanje neurosenzornog (unutrašnji deo) dela retine od retinalnog pigmentnog dela (RPE).