Dijabetička retinopatija

retinopatija 01

DIJABETIČKA RETINOPATIJA

Dijabetička retinopatija predstavlja promenu na mrežnjači – retini oka koja je posledica šećerne bolesti, odnosno delovanje povećane količine šećera u krvi, na krvne sudove očnog dna – mrežnjače. Dijabetička retinopatija je jedna od najozbiljnijih komplikacija šećerne bolesti – dijabetesa. Ukoliko se na vreme ne leči dovodi do trajnog gubitka vida odnosno slepila. Promene na očima koje nastaju kao posledica šećerne bolesti su:
 • Promena i nestabilnost dioptrije;
 • Nastanak zamućenja sočiva u oku odnosno katarakte;
 • Povećanje očnog pritiska – glaukom;
 • Promene na krvnim sudovima mrežnjače i nastanak dijabetičke retinopatije.

SIMPTOMI DIJABETIČKE RETINOPATIJE

retinopatija 02Dijabetička retinopatija u ranom stadijumu je bez simptoma, a sa napredovanjem promena na očnom dnu i progresijom bolesti dovodi do značajnog gubitka vida. Pacijent može da ima smanjenje vidne oštrine, otežano čitanje i rad na blizinu što ukazuje na moguća oštećenja u žutoj mrlji – makuli (tački jasnog vida) i posledica su pojave otoka – dijabetičnog makularnog edema. Takođe, jedan od simptoma dijabetičke retinopatije može biti pojava ispada u vidnom polju, u vidu crnih mrlja, “letećih mušica” i sličnih tegoba koje mogu da ukažu na postojanje manjih krvarenja na očnom dnu i u staklastom telu ili pak može doći do iznenadnog potpunog gubitka vida u slučajevima izraženijeg krvarenja. Ukoliko ste primetili bilo koji od ovih simptoma obavezno posetite oftalmologa da bi na vreme bio urađen pregled očnog dna.

PREVENCIJA DIJABETIČKE RETINOPATIJE

 • Najvažnija je dobra regulacija šećera u krvi;
 • Dobro regulisanje krvnog pritiska i nivoa masnoća u krvi;
 • Redovna umerena fizička aktivnost;
 • Odgovarajuća ishrana;
 • Redovan oftalmološki pregled;
 • Savet lekara.

DIJAGNOZA DIJABETIČKE RETINOPATIJE

retinopatija 03Dijagnoza dijabetičke retinopatije postavlja se na temelju detaljnog pregleda očnog dna i krvnih sudova nakon širenja zenica. Kako bi se preciznije utvrdilo stanje žute mrlje i pratio efekat terapije radi se optička koherentna tomografija – OCT snimanje, a ukoliko se sumnja na postojanje abnormalnih krvnih sudova mrežnjače mogu se uraditi i dodatna dijagnostička snimanja (angiografija).

STADIJUMI DIJABETIČNE RETINOPATIJE

retinopatija 04Nakon kompletnog oftalmološkog pregleda biće potvrđeno prisustvo promena na očnom dnu koje se klasifikuje u 3 kategorije:
 1. Bez znakova dijabetične retinopatije – naredna kontrola za 12 meseci;
 2. Početne promene na očnom dnu koje ne zahtevaju terapiju (Background retinopathy) – naredna kontrola za 6-12 meseci;
 3. Uznapredovale promene na očnom dnu koje zahtevaju primenu terapije.

LEČENJE DIJABETIČNE RETINOPATIJE

retinopatija 05Dijabetička retinopatija predstavlja jedan od tri najčešća uzroka slepila, a vodeći je uzrok slepila u radno sposobnoj populaciji. Smatra se da se kod 95% slučajeva može izbeći slepilo uz redovne kontrolne preglede kod oftalmologa pa čak i u slučajevima ako nema nikakvih promena. Mogu se primeniti različiti načini lečenja u zavisnosti od stepena promena na oku.
 • Laser fotokoagulacija;
 • Ubrizgavanje lekova (ANTI VEGF / KORTIKOSTEROIDI) u oko;
 • Operativno lečenje – Vitrektomija.

LASER FOTOKOAGULACIJA

Dijabetička retinopatija može se lečiti primenom laserske fotokoagulacije posebno kod postojanja značajnijih oštećenja. Laser fotokoagulacija se izvodi u ambulanti, radi se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji. Laser fotokoagulacijom se uništavaju ishemična područja retine (nedovoljno ishranjena) izvan tačke jasnog vida – makule. Cilj ovakvog lečenja je da se spreči rast novih krvnih sudova mrežnjače, odnosno da se prekine krvarenje iz već postojećih. Upotrebom lasera u lečenju dijabetične retinopatije dolazi do stabilizacije i sprečava se dalje napredovanje bolesti i slepilo.

UBRIZGAVANJE LEKOVA U OKO (Anti-VEGF/kortikosteroidi)

Ubrizgavanje lekova u oko predstavlja savremenu metodu davanja injekcije u staklasto telo oka. Lek ima mogućnost da zaustavi rast novih krvnih sudova i da spreči dalje komplikacije i napredovanje šećerne bolesti na oku. Cilj je očuvanje i poboljšanje postojeće vidne funkcije i sprečavanje daljeg napredovanja bolesti.

OPERATIVNO LEČENJE – VITREKTOMIJA

Vitrektomija je mikrohirurški postupak lečenja koji je rezervisan za najteže slučajeve i uznapredovale forme dijabetične retinopatije. To je intervencija koja podrazumeva uklanjanje staklastog tela – želatinozne supstance koje ispunjava unutrašnjost oka. Procedura je inidikovana u slučajevima kada:
 • postoji veća količina krvi u oku;
 • u slučaju postojanja izraženog ožiljnog tkiva i vezvnih traka koje povlače očno dno i mogu dovesti ili su već dovele do njegovog odvajanja od podloge – ablacije.
Tokom operacije će biti načinjeni mali otvori kroz koje će se izvaditi krv odnosno ožiljno tkivo i biće dodat laser u cilju sprečavanja daljeg napredovanja bolesti. Operacija je minimalno invazivna i izvodi se u lokalnoj anesteziji. Neposredno nakon intervencije vid će biti zamagljen, a vidna funkcija se zatim postepno poboljšava, do potupnog oporavka koji može trajati i nekoliko meseci. Vitrektomija je operacija kojom se postižu zavidni rezultati u sprečavanju gubitka vida ali i samog oka. Za dobre rezultate lečena najbitnija je uredna kontrola šećera i krvnog pritiska i odlična saradnja oftalmologa i pacijenta.