Razrokost

razrokost 01

RAZROKOST

Razrokost odnosno strabizam je poremećaj u položaju (motilitetu) očiju. Javlja se najčešće u dečijem uzrastu, ali se može javiti i kasnije kada je udružen sa drugim očnim bolestima. U većem broju slučajeva je praćen sa poremećajem vidne oštrine. Manifestuje se „bežanjem“ oka prema unutra – esophoria odnosno esotropia ili prema napolje – exophoria odnosno exotropia. Ukoliko je položaj pomeren prema gore tada govorimo o hypertropa odnosno dole – hypotropia. Oči mogu povremeno ili konstantno imati promenjen položaj. Kod dece se najčešće prvi put primećuje kada su umorna, kada se zagledaju u neki predmet, ili kada imaju prehladu odnosno temperaturu.

LEČENJE RAZROKOSTI

razrokost 02Ukoliko primetite bežanje očiju neophodno je što pre se javiti lekaru. Prilkom pregleda određuje se veličina ugla bežanja oka kao i postojanje eventualnih refrakcionih anomalija odnosno potrebe za nošenjem naočara. Neophodna je blagovremena dijagnostika, obzirom da oko koje „beži“ nije uključeno u proces gledanja. Kod dece, ukoliko se strabizam ne otkrije na vreme i ne primeni se adekvatna terapija dolazi do razvoja slabovidosti (amblyopio). Oko koje je „pobeglo“ ostaje bez razvijenog vida koji kasnije nije moguće ponovo uspostaviti. Korekcijom naočara kod određenog broja pacijenata može se postići zadovoljavajući položaj očiju. Ukoliko ne, primenjuju se različite vežbe (zatvaranje jednog oka, naizmenično lepljenje flastera, primena određenih kapi …).

OPERATIVNO LEČENJE RAZROKOSTI

Korekcijom naočarima i primenom vežbi najbolji rezultati se postižu do 3.g. života, da bi od 3.g. do 5.g. uspešnost bila nešto manja. Ukoliko se do tog perioda ne postignu odgovarajući rezultati, primenjuje se operativno lečenje. Izuzetno je važno da se tokom detinjstva uspostavi funkcija vida na oba oka, kako bi nakon operativnog zahvata oči mogle da ostanu u adekvatnom položaju. Kod starijih osoba i kod dece kod koje nije došlo do uspostavljenja vida, operativnim zahvatom postižu se samo privremeni rezultati. Oči neko vreme nakon operacije budu u adekvatnom položaju, da bi se kasnije razrokost ponovo pojavila. Operativni zahvat vrši se u opštoj odnosno lokalnoj anesteziji u zavisnosti od starosti pacijenta.